اف ال استودیو

فرایند آواز خانی
نفس گیری

برای این که بتوانید به کارکرد ریه های پی ببرید جلوی آئینه ایستاده پاها را به اندازه عرض شانه باز نمایید دقت بکنید که سر شما بطور مستقیم قرار داشته یاشد
از راه بینی نفس بکشید و تا جای ممکن ششهای های خود را از هوا پر بکنید پس به آرامی از راه دهان نفس را بیرون دهید
این مساله که برخی فکر میکنند که جهت قدرت صدا باید با فشار بازدم نمود غلط است نبایستی مانند شلیک گلوله کلمات را با فشار به بیرون ریخت
به هیچ عنوان سعی در بالا دادن شانه برای ایجاد اندازه بیشتر نکنید
تنفس شما بایستی بوسیله دیافراگم انجام شود (محفظه با لای شکم)
(همه این نکات روی میزا ن ولوم خروجی تاثیر مستقیم دارد میتوانید تست بکنید )
دست را روی شکم بگزارید بطوری که 2 انگشت اشاره روی ناف قرار گیرد
نفس عمیق بکشید

حال بر روی قسمت هایی که در وقت دم و بازدم درگیر بوده اند تمرکز بکنید تا بتوانیداشراف کامل بر روی آنها داشته باشید
پس دندانهای خود را بسته و زبانتان را پشت دندانهای پایین بفشارید سعی بکنید کمترین میزان هوا را از بین دندانها بیرون دهید ضمن این کار صوت تس از خود درآورید (ts)
این تست را تا زمانی که خروجی هوای شما به 30 ثانیه برسد ادامه دهید
این آزمایش جهت تقویت دیافراگم عضلات ریوی است مناسب جهت رسیدن به میزان نصاب روزانه 40 دقیقه است

نکاتی کوچک از استادی بزرگ

(استاد میرهادیان -میخواهم زیبا آواز بخانم )

قدرت اندیشه : تمام فرایند آواز خانی به مغز و فرمان او به سیسـتم عصبی باز میگردد.

در آن میزان اگر خواننده به حقیقت این موضوع پی ببرد از آزمایش ها ی خود کاسته و بیشتر اندیشه می نماید

بطوری که تست حنجره در اهمیت دوم قرار میگیرد

(این اندیشه جهت پس یاد گیری اصول است)

زمزمه خط صوتی: بعد از آنکه به ادای کلام یک ترانه اهتمام ورزیدید خط صوتی و ملودی آن را با خود زمزمه بکنید به گونه ای که موسیقی ریتم و حالت آن معین باشد ولی کلام و متن شعربا صدایی زمزمه وار غیر واضح باشد

قرار گیری فک: اگر با نوع آواز خاندن خود مساله دارید و در آن کمبود حس می بکنید سعی نمایید با دهانی بازتر یا بسته تر از میزان طبیعی آواز بخانید ببینید چه نتیجه ای می گیرید نصبت به هر کدام که احساس بهتری داشتید بر روی آن تمر کز کرده و آزمایش را ادامه دهید. چنانچه فرق ی احساس نشد بر درستی غریزی فواصل فک شماست مساله با تست ات دیگر حل خواهد شد

ترشحات داخلی و عوامل محیطی:

تاثیرات ترشحات داخلی را بر روی صدا میتوان در صوت شخصی که بعد از گریستن شروع به آواز خاندن می نماید مثال زد .

عواملی مانند: خواب.اضطراب .گریه. استشمام بوی بد یا شدید یا حتی بوی خش وهمچنین شدت نور محیط اثر مستقیم بر روی صدا دارند