پشت میز نشینی وهزار دردسر

 

معمولاً شغل اداری یا به اصطلاح پشت میز نشینی تصویر یک شغل راحت و بی دردسر را در ذهن ما ایجاد می کند وبرای بعضی ها چنین شغلی یک شغل ایده آل محسوب می شود اما این نقطه ظاهر قضیه است پشت میز نشینی هم در درد سرها و مشکلات خاص خودش را دارد.در اینجا برخی از این مشکلات را باهم مرور می کنیم.

 

 

دردهای مشترک

 

در کارمندان اداری، پشت، گردن، کمر، دست ها و شانه ها اعضایی هستند که معمولاً دچار ناراحتی و اختالالات اسکلتی عضلانی می شوند.وقتی کارمندان در یک وضعیت ثابت به مدت طولانی کار کنند، پشت درد و کمر دردشان آغاز می شود.وضعیت ثابت بدن در یک حالت، فشار عضلانی ایجاد کرده، جریان خون را در ماهیچه ها کند می کند. انجام حرکات تکراری نیز باعث ایجاد درد و ناراحتی در کارمندان می شود.اگر شما نیز پشت میز نشین هستید بهتراست وظایف کاری تان را طوری انجام دهید که به مدت طولانی در یک وضعیت نمایید.پیشنهاد ما به شما این است، که گاهی از روی صندلی بلند شوید و چند حرکت کوتاه ولی مفید انجام دهید، فراموش نکنید برای اجرای این حرکات نه لباس ورزشی لازم است و نه گرم کردن بدن؛ بنابراین در هر جایی می توانید این تمرینات را انجام دهید.

 

پشت میز نشینی وهزار دردسر


حرکت اول :

 

حرکت اول را مطابق شکل می بینید.در این حرکت، کمر را به حالت قائم در آورید. حال دست ها را از پشت گره کنید.سپس با حرکت فنری هر دو دست سعی کنید کشش متعادلی را در عضلات پشت بازو و ساعد خود پدید آورید.این حالت را ده مرتبه و در سه ست (مرحله)متوالی با فواصل یک دقیقه انجام دهید.

 

پشت میز نشینی وهزار دردسر

 

حرکت دوم :

 

این حرکت هم مطابق شکل تقریباً شبیه حرکت قبلی است، با این تفاوت که این حرکت را می بایست از بالا اجرا کرد.در این حرکت، عضلات زیر بغل و قسمت پشتی عضله دلتوئید بسیار در گیر می شود که در رفع خستگی دست ها بسیار مفید است.این حرکت نیز می بایست به شکل فنری 10 مرتبه و در 3 مرحله با فاصله یک دقیقه انجام شود.

 

پشت میز نشینی وهزار دردسر

 

حرکت سوم:

 

این حرکت دقیقاً برای تقویت عضله زیر بغل است و می بایست با دقت انجام گیرد. برای انجام این حرکت باید بلند شوید و پاها را به عرض شانه باز کنید.حال مطابق شکل، آرنج دست راست را با دست چپ بگیرید و مطابق شکل، حرکت کششی را انجام دهید. یک بار دیگر هم، حرکت را برای دست چپ اجرا کنید.سعی کنید حرکت به آرامی و مطابق توانایی شما انجام شود.این حرکت را ده مرتبه و در سه مرحله با فاصله یک دقیقه برای هر دست انجام دهید.

 

پشت میز نشینی وهزار دردسر

 

حرکت چهارم:

 

این حرکت برای تقویت شانه است و به سرعت خستگی این عضلات را می گیرد. برای انجام این حرکت در حالی که نشسته اید (یا ایستاده اید)، شان های خود را به آرامی بالا بیاورید و آرام به حالت قبلی برگردانید.این حرکت را 15مرتبه و در 3 مرحله به فاصله یک دقیقه اجرا کنید.

 

پشت میز نشینی وهزار دردسر

 

حرکت پنجم :

 

روی صندلی بنشینید.دست راست را مطابق شکل بدون آن که از مفصل آرنج خم شود، بلند کنید و به حالت کشیده در آورید.سعی کنید تمامی عضلات ناحیه پشت ساعد، پشت بازو و زیر بغل شما کشیده شود.این حرکت را 15 مرتبه در 3مرحله و به فاصله یک دقیقه انجام دهید.

 

حرکت ششم :

 

این حرکت در رفع خستگی انگشتان و مچ دست بسیار موثر است.مطابق شکل کف دست ها را به هم بچسبانید و حرکت چرخشی دست را از مفصل مچ دست انجام دهید.این حرکت را 15 مرتبه و در 3 مرحله با فاصله یک دقیقه انجام دهید.

 

سعی کنید هنگام انجام این حرکت بایستید، یا به حالت صحیح و اصولی پشت میز خود قرار بگیرید.آنچه در اجرای همه این حرکات ارزش دارد، پرهیز از هر نوع شتاب زدگی است، زیرا اگر چه این حرکات سبب رفع خستگی فرد می شود، ولی اگر به سرعت انجام شود، می تواند باعث کشیدگی درد ناک عضلات شود.

 

 

گونه ای دیگر از حرکات، حرکاتی هستند که در منزل می توانید انجام دهید:

 

حرکت اول :این حرکت به عنوان حرکت آغازین به شمار می رود که هدفش شروع تخلیه فشار جسمی از روی کمربند لگنی و طبیعتا استخوان های تحتانی می باشد. برای انجام این حرکت مطابق شکل پاها را روی زمین قرار داده، دست ها را پشت خود اهرم کرده و پاها را به حالت زیگزاگی مطابق شکل باز و بسته کنید.این حرکت را 40 مرتبه و در 3 ست متوالی با فاصله یک دقیقه انجام دهید.

 

حرکت دوم : مطابق شکل بنشینید و کف هر دو پا را بادو دست بگیرید و حال سعی کنید هر دو زانو را تا جایی که کشش عضلات پا به شما اجازه می دهد به زمین نزدیک کنید. این حرکت را در 45مرتبه در 3مرحله متوالی با فاصله یک دقیقه اجرا کنید.

 

حرکت سوم :این حرکت که در حقیقت جهت تقویت عضلات ناحیه لگنی به کار می رود سبب می شود که علاوه بر تخلیه خستگی روزانه ، شادابی صبحگاهی را به عضلات کمر و لگن القا کند.برای انجام این حرکت مطابق شکل قرار بگیرد و سعی کنید در هر حرکت با نیم خیز شدن مختصری به عضلات همسترینگ و لنگی فشار آورید.این حرکت را 10مرتبه در 3 مرحله به فاصله یک دقیقه اجرا کنید.

منبع:شاهدجوان شماره52